Working together with our te reo Māori Heritage He mahi tahi me tō tātou Taonga Tuku Iho te reo Māori

27/06/2018

Heritage New Zealand Pouhere Taonga and Te Taura Whiri i te Reo Māori (the Māori Language Commission) have joined in a Mahi Tahi (working together) agreement to promote and revitalise the Māori Language and, through the Māori Language, celebrate New Zealand’s heritage.

Kua paihere a Te Pouhere Taonga me Te Taura Whiri i te Reo Māori i runga i tētahi whakaaetanga Mahi Tahi ki te whakatairanga me te whakarauora i te reo Māori, ā, mā te reo Māori, ka whakanuia ngā kōrero tuku iho o Aotearoa.

information release

Heritage New Zealand provides advice to both central and local government, property owners including iwi, hapū and whānau, and others on identifying, protecting and promoting New Zealand’s heritage sites.  It regulates the protection of archaeological sites, whether or not they are identified or recorded, and manages 43 nationally significant heritage properties.  An example is Māngungu Mission overlooking the Hokianga Harbour where the largest signing of Te Tiriti o Waitangi took place on 12 February 1840.  Another is Te Waimate Mission in Northland, New Zealand’s second oldest building, which shares stories of important early encounters between Māori and Europeans.  The Chief Executives, Andrew Coleman of Heritage New Zealand Pouhere Taonga and Ngahiwi Apanui of Te Taura Whiri i te Reo Māori, say the two organisations are the most natural alliance imaginable.

Ko tā Te Pouhere Taonga he whakatakoto tohutohu ki te kāwanatanga, ki te kāwanatanga ā-rohe me ngā kaipupuri whenua tae atu ki ngā iwi, hapū, whānau me ētahi atu ki te tautuhi, ki te whakamarumaru, ki te whakatairanga hoki i ngā wāhi tuku iho o Aotearoa.  Ko tāna ko te whakarite i te whakamarumaru o ngā wāhi mātai whaipara tangata, ahakoa kua tautuhia, kua hopua kāore rānei, he whakahaere hoki i te 43 whenua tuku iho tāpua ā-motu.  Hei tauira ko te Māngungu Mission kei te Hokianga, ki reira i tū ai te hainatanga nui rawa o Te Tiriti o Waitangi i te 12 Huitanguru 1840.  Ko tētahi atu ko Te Waimate Mission i Te Tai tokerau, koia te whare tuarua tawhito rawa atu o Aotearoa, me ana kōrero whakahirahira o ngā hui tuatahi i waenga i te Māori me te Pākehā.  E mea ana ngā Kaiwhakahaere Matua a Andrew Coleman o Heritage New Zealand Pouhere Taonga me Ngahiwi Apanui o Te Taura Whiri i te Reo Māori he māori rawa te noho tahi a ngā whakahaere e rua.

Read the media release/ pānui pāpāho (pdf, 154 kb).